top of page

אתמול נזכרתי כמה את יפה
ולאן פתאום נעלמת לי
קורה שדברים משתנים בלב
וזה נגמר

ביקשת שלא נדבר יותר
רצית זמן לחשוב

ואת בכלל לא יודעת מזה
שאני עדיין ממשיך לאהוב

תני לי את הכוח
אל תתני לשכוח
איך אהבת אותי כל כך
גם אם זה נשכח
רוצה אותך
איך אהבת אותי כל כך
גם אם זה נשכח
רוצה אותך

מאז נפגשנו לזכר הימים
וזה שורט
לראות שאת מתגברת
ורוצה מישהו אחר

תני לי את הכוח
אל תתני לשכוח
איך אהבת אותי כל כך
גם אם זה נשכח
רוצה אותך
איך אהבת אותי כל כך
גם אם זה נשכח
רוצה אותך

תני לי את הכוח
אל תתני לשכוח
איך אהבת אותי כל כך
גם אם זה נשכח
רוצה אותך
איך חיבקת אותי חזק
בפעם האחרונה

.אני כבר לא שלך

דברים משתנים

מאחורי הקלעים של צילום הקליפ

bottom of page